Catalogue : News & Events > Images

Images

Festival Kanac 2014 " Vút Bay" in Queen Plaza
Hình ảnh sự kiện Festival Kanac 2014 " Vút Bay" tại Queen Plaza, sự kiện diễn ra ngày 28.11.2014
Festival Kanac 2014 " Vút Bay" in Khanh Hoa
Hình ảnh sự kiện Festival Kanac 2014 " Vút Bay" tại Khánh Hòa, sự kiện diễn ra ngày 18.11.2014 tại Nhà Hàng Âu Lạc Thịnh
Festival Kanac 2014 " Vút Bay" in An Giang
Hình ảnh sự kiện Festival Kanac 2014 " Vút Bay" tại An Giang, sự kiện diễn ra vào ngày 13.12.2014 tại Nhà Hàng Thắng Lợi.
Festival Kanac 2014 " Vút Bay" in Đak Lak
Hình ảnh sự kiện Festival Kanac 2014 " Vút Bay" tại Đak Lak, sự kiện diễn ra vào ngày 20.11.2014 tại Nhà Hàng Thắng Lợi.
Festival Kanac 2014 " Vút Bay" in Ben Tre
Hình ảnh sự kiện Festival Kanac 2014 " Vút Bay" tại Bến Tre
Festival Kanac 2014 " Vút Bay" in Can Tho
Hình ảnh sự kiện Festival Kanac 2014 " Vút Bay" tại Cần Thơ, sự kiện diễn ra ngày 08.12.2014
Festival Kanac 2014 " Vút Bay" in Ha Noi
Hinh ảnh sự kiện Festival Kanac 2014 " Vút Bay" tại Hà Nội diễn ra ngày 06.11.2014 tại Trung Hội Nghị Việt Xô
Festival Kanac 2014 " Vút Bay" in Quang Ngai
Hình ảnh sự kiện Festival Kanac 2014 " Vút Bay" tại Quãng Ngãi, sự kiện diễn ra ngày 15.11.2014
Festival Kanac 2014 " Vút Bay" in Gia Lai
Hình ảnh sự kiện Festival Kanac 2014 " Vút Bay"tại Gia Lai ngày 22.11.2014
Festival Tuy Hòa " Đêm Hội Kanac Charming 2014"
Chương trình Đêm Hội Kanac Charming 2014 do Công ty Ngữ Á Châu tổ chức tại thành phố Tuy Hòa ngày 09/05/2014.
Festival 2013 in Western
NAC Company introduced a few pictures of the 2013 Festival takes place in the West.
Festival Kanac 2012
NAC Company introduced a few pictures of the 2012 Festival

Catalogue